Serveis

Extraescolars

Les activitats extraescolars són les que estan encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu entorn i a procurar la formació integral per als alumnes. Es realitzen fora de l’horari lectiu, tenen caràcter voluntari per als alumnes i busquen la implicació activa de tota la comunitat educativa.

L’oferta d’activitats extraescolars va orientada a estimular l’alumne a la seva capacitat artística, coordinació motora capacitat intel·lectual i formació integral com a persona.

  • Activitats esportives
  • Activitats artístiques
  • Activitats intel·lectuals

 

Pels alumnes