Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

20000 m2 destinats a l’educació dels nostres alumnes

6.9 Alumnes per professor

51 Disciplines esportives

L’acompanyament és la “ànima” del nostre model educatiu. Només tu, però no tu només.

En el procés de formar-se i desenvolupar-se fins a l’alçada humana a la qual estem anomenats ningú pot ser substituït, però tots necessitem ser acompanyats.

Les fites d’aquest camí de creixement personal es sintetitzen en un lema:

Coneix-te, Accepta’t i Supera’t

L’acompanyament:

 • És un camí de trobades cap a la plenitud de la persona, en el qual formador i alumne s’enriqueixen mútuament.
 • És estar compromès en què l’alumne arribi a ser en grau excel·lent allò que està cridat a ser.
 • És establir una relació profunda de suport, diàleg i comunicació.

Acompanyar és posar-se al costat de l’alumne en el seu camí de creixement, acollint-lo amb els seus talents i amb les seves dificultats, amb un respecte absolut a la seva llibertat i els seus ritmes, perquè pugui anar responent a les preguntes i reptes amb els quals es troba, descobrint la seva pròpia vocació i donant forma al seu projecte de vida.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Programa de Formació Integral

El nostre model d’acompanyament parteix d’una mirada integral a l’alumne, que descobreix totes les seves dimensions: ètica, espiritual, intel·lectual, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social. Amb la finalitat d’ajudar-lo a créixer d’una manera completa, harmoniós i ple, posem al seu abast un ampli ventall d’activitats i programes que giren entorn de l’acompanyament

Formem en:

 • L’autoconeixement i la trobada amb un mateix
 • L’harmonia del caràcter i la integració de les emocions
 • La convicció, autonomia i esperit crític
 • La relació i la trobada amb l’altre
 • El descobriment de la pròpia vocació
 • La configuració d’un projecte vital

L’itinerari formatiu que recorren els alumnes, acompanyats pels seus formadors, està configurat per diferents activitats i programes que busquen un impacte veritable en les seves vides:

 • Formació afectiu-sexual – Programa Aprenguem a Estimar
 • Etiqueta i bones maneres
 • Programa de virtuts: Alegria, respecte, obediència, perdó, ordre, responsabilitat, amabilitat, generositat, amistat, fortalesa, humilitat, sinceritat, gratitud i esforç
 • Procés de creixement individual: Coneix-te, Accepta’t i Supera’t
 • Programa de mentories
 • Assignatures i programes d’Emprenedoria
 • Tutories individuals, grupals i tallers amb els alumnes, formació del caràcter, educació emocional, metodologies específiques, avaluació per a l’aprenentatge, etc.
 • Grups de reforç i d’ampliació per als alumnes que ho necessitin. Quan detectem que algun alumne té dificultats o altes capacitats, el Departament d’Orientació juntament amb el professor estudien els processos d’ensenyament que puguin ser més beneficiosos, bé a través de la transformació del material del professor (Adaptació Curricular Interna) o mitjançant material complementari; sempre amb l’objectiu que cada alumne aconsegueixi la millor versió de si mateix.
 • Programa d’Orientació Vocacional: Aquest programa busca ajudar a l’alumne perquè vagi prenent consciència dels seus propis dons juntament amb les oportunitats i necessitats de l’entorn i donar-li les eines perquè pugui projectar el seu futur. És un procés que s’estén en tota la vida escolar, però que cobra major importància des de 3ºESO fins a 2n de Batxillerat, sent l’acompanyament dels seus formadors el factor clau.
 • Tutories amb les famílies, assessorament psicopedagògic i de l’equip de formació humana.
 • Acompanyament a famílies: Acompanyem a cada família en la formació integral de cadascun dels seus fills i per això, anem més enllà de l’habitual contacte entre les famílies i els professionals del centre per a oferir un Programa d’Acompanyament per a Pares des del qual oferim tallers: escoles de pares, tallers per a matrimonis, etc.

Formem en la voluntat i les emocions

Eduquem el cor, eduquem per a estimar

Disciplina formativa

Som raó i cor, i aquest es forma amb actituds i hàbits que ens ajuden a viure com a persones íntegres i conviure amb els altres. Els nostres educadors treballen perquè els nens i adolescents descobreixin en el dia a dia aquells valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. Creiem en una educació que respecta a la persona perquè es dirigeix a la raó i a la voluntat de l’alumne.

Programa de Virtuts i Programa d’educació per a l’amor (“Aprenguem a Estimar”)

Formant la voluntat, l’afectivitat i les emocions dels nostres alumnes a través d’aquests programes, la nostra meta és que vagin creixent en maduresa d’acord amb la seva edat. Una maduresa que es manifesta en capacitats com ser fidel a les responsabilitats assumides, saber llegir els seus propis sentiments i integrar-los amb la resta de dimensions de la seva vida, prendre decisions prudents, obrir-se als altres i donar-se a ells, és a dir, en definitiva, estimar.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Formació Deportiva

L’activitat física i les competicions esportives són un laboratori on practicar i consolidar hàbits i virtuts fonamentals per a la vida: creativitat, treball en equip, una sana competència (individual o en equip), diligència, força de voluntat, perseverança, coratge, amistat, companyonia, respecte, superació, alegria, etc. Promovent actituds positives cap a estils de vida actius i saludables.

Els nostres programes formatius, faciliten en els alumnes l’aprenentatge, fonamentació, perfeccionament i especialització d’un o diversos esports afermant la seva formació integral com a persones i esportistes.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Esdeveniments esportius :

 • Torneig de l’amistat
 • Copa ECyD
 • Esquiada escolar a Andorra
 • Carrera Jean Bouin
 • Torneig de pàdel HSB
 • Setmana esportiva
 • Competicions setmanals
 • Torneig de tennis de taula
 • Torneig d’escacs

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Activitats Extraescolars:

 •  Esports col·lectius: futbol, bàsquet i voleibol.
 •  Esports individuals: natació, defensa personal, dansa i pàdel.
 •  Activitats culturals: guitarra, piano, violí, llenguatge musical, robòtica, francès, tècniques d’estudi, teatre i cor.

Consulta totes les nostres activitats esportives, equips de competició i activitats extraescolars.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Programa de mentories

1. Què és una mentoria

Relació educativa que s’estableix entre un mentor i cadascun dels seus mentorandos, un espai i una oportunitat privilegiats perquè cada alumne de Batxillerat pugui experimentar un acompanyament humà integral per part del seu mentor, en un moment vital i acadèmic tan rellevant com el que està vivint.

Fem una crida també “mentoria” a cadascuna de les “parades” o fites que jalonen aquest recorregut, i l’estructura de descriu més avall.

2. A qui acompanyem a través de la mentoria?

Els destinataris del programa són la totalitat dels alumnes de l’etapa de Batxillerat. Estem parlant, per tant, de tots els alumnes entre els 16 i els 18 anys.

Són persones que estan transitant pel singular moment vital de l’adolescència, el sentit fonamental de la qual és la cerca de la pròpia identitat i del propi lloc en el món, i que estan culminant el seu recorregut escolar, abans d’incorporar-se a l’educació superior. És un moment existencial importantíssim marcat per dues realitats clau: la missió i la vocació.

3. Què busquem amb la mentoria?

L’objectiu del programa és acompanyar a cadascuna d’aquestes persones en tan rellevant moment de les seves vides, en el qual els toca tancar una etapa, la del seu pas pel col·legi —fent balanç amb gratitud del viscut i après—, i obrir-se a una nova, amb moltes il·lusions i no menys incerteses. Tot això emmarcat en el moment evolutiu de l’adolescència. L’objectiu és, doncs, que cada alumne pugui comptar en aquest moment amb un formador que li acompanya, és a dir, que es posa al seu costat, “acollint-lo tal com és i allí on està, tant amb els seus talents i possibilitats com amb les seves ferides i limitacions, amb un respecte absolut a la seva llibertat i els seus ritmes” (Document-llavor), per a ajudar-ho a descobrir la seva missió en la vida i a obrir-se al repte del seu propi creixement cap a la plenitud a la qual està anomenat.

4. Com acompanyem? L’itinerari de les mentoríes

El sòl ferm de la mentoría és la relació entre el mentorando i el seu mentor. El com fonamental és aquesta relació, és la trobada entre ells. Junts, mentor i mentorando recorren un itinerari format per tres parades o mentoríes en 1r i altres dos mentoríes en 2n. Cadascuna d’aquestes parades consta, al seu torn, de dos moments: un comunitari, viscut alhora per tots els alumnes del curs juntament amb els seus mentors (mentoría grupal), i un altre individual, en el “tu a tu” entre el mentor i el mentorando (mentoría individual).

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Departament d’Orientació

La missió del Departament d’Orientació Psicopedagògica és contribuir a fer realitat l’acompanyament personal de cada alumne. A aquest efecte, els psicòlegs i psicopedagogs que ho integren assessoren els alumnes, a la resta de formadors i a les famílies perquè, atenent les seves necessitats individuals, els ajudin a aconseguir la millor versió de si mateixos. (Doc. Missió dels Col·legis RC Espanya, art. 124)

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

En el col·legi els nostres professionals de la psicopedagogia especialistes en les etapes d’infantil-primària i secundària-batxillerat, coordinen les diferents accions d’acompanyament, sense perdre l’essència de Highlands School Barcelona, on l’acompanyament és una missió compartida per tota la comunitat educativa.

Les accions que es realitzen des de la perspectiva de l’acompanyament personal són les següents:

Personalització de l’Aprenentatge

 • Acollida i integració d’alumnes: seguiment pròxim als alumnes que s’incorporen al nostre centre i assignació d’un company que li vaig guiar en el procés.
 • Tutories individuals i grupals: centralitzat en la figura del professor i complementat amb la resta de professionals (coordinació acadèmica, departament d’orientació, prefectura, pastoral…).
 • Atenció a la diversitat: oferint els ajustos educatius i personals que siguin necessaris en cada cas, apostant per la personalització de l’aprenentatge.
 • Tècniques d’estudi: extraescolar d’acompanyament educatiu amb un programa propi distribuït en 6 sessions per curs escolar.
 • Classes particulars i de reforç amb professionals de l’educació en les nostres instal·lacions.

Suport al Pla d’Acció Tutorial

 • Programa d’acció tutorial (PAT): : d’aplicació en el temps de tutoria de grup, treballant temàtiques com l’educació emocional, convivència segura, xarxes socials i internet, hàbits saludables i tècniques d’estudi, entre altres.
 • Formacions transversals: donant l’oportunitat als alumnes de formar-se en tallers impartits per professionals en el camp de la prevenció d’addiccions (pantalles, alcohol, drogues…), de l’educació afectiu-sexual, etc.

Avaluació i seguiment d’alumnes

 • Proves psicopedagògiques:d’aplicació de proves i tests per a conèixer les aptituds intel·lectuals i socials de l’alumnat, amb l’objectiu d’acompanyar, tant a la família com a l’alumne, en el seu desenvolupament acadèmic i personal.

Programa d’Orientació Vocacional

L’orientació vocacional (professional) busca ajudar a l’alumne al fet que vagi prenent consciència dels seus propis dons, de les oportunitats i necessitats de l’entorn que li envolta i de com la trobada dels primers amb les segones pot proporcionar-li claus per a projectar el seu futur.

És un procés que s’estén al llarg de tota la seva vida escolar, però que cobra major importància en els últims cursos, des de 3r Això fins a 2n de Batxillerat.

Per a això, hem preparat un itinerari, un itinerari, en el qual en cada curs, de manera gradual, se li oferirà a l’alumne una sèrie d’activitats adequades a la seva maduresa, al seu moment vital i acadèmic, i als reptes que té per davant, amb la finalitat d’ajudar-lo a plantejar-se el seu camí vocacional i professional a partir d’una reflexió profunda sobre si mateix.

L’ acompanyament dels seus formadors al llarg d’aquest recorregut és clau perquè encertin en les seves decisions amb vista a anar desplegant el seu projecte de vida.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Assessorament a Famílies

 • Tutories familiars: centralitzat en la figura del professor i complementat amb la resta de professionals (coordinació acadèmica, departament d’orientació, prefectura, pastoral…).
 • Programa de formació a famílies: el nostre objectiu és acompanyar a cada família en la formació integral de cadascun dels seus fills i per això, anem més enllà de l’habitual contacte entre famílies i els professionals del centre per a oferir formacions anuals en diferents temàtiques d’interès.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Programa de mentories

 • Programa de mentories: projecte que redescobreix l’acompanyament educatiu en l’etapa de Batxillerat, un moment vital humà i acadèmic de gran importància per als alumnes, on els mentors guien als seus mentorandos en el seu procés de creixement individual: “Coneix-te, Accepta’t i Supera’t”. És una trobada, un camí on el docent i l’alumne creixen junts. 

RECORREGUT MENTORIES 1R BATXILLERAT:

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

RECORREGUT MENTORIES 2N BATXILLERAT:

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona

Coordinació amb equips externs al col·legi:

Comunicació fluida amb equips externs al col·legi per a seguiment d’alumnes com:

 • Fundació Dif
 • Fundació Bertelsman

L’ alumne Highlands

Es caracteritza per 5 trets clau per a la seva realització personal, per a l’èxit universitari i professional, i per a exercir un lideratge transformador i de servei com a fruit de la formació integral rebuda.

Acompanyament Personal Integral Colegio Privado Barcelona