En un ambient inspirador, els nostres alumnes més petits descobreixen la il·lusió per aprendre, experimentar i crear les seves pròpies experiències d’aprenentatge.

Descobreixen per si mateixos el gran potencial que tenen i comencen a treballar les competències que els permetran estar preparats per a enfrontar-se a nous reptes i aprenentatges.

Nuestros alumnos de Infantil comienzan su desarrollo integral a través de:

 • L’aprenentatge per projectes
 • El treball cooperatiu
 • El pensament crític
 • L’educació emocional
 • El desenvolupament de la seva autonomia

L’objectiu Highlands és que el nostre alumnat sigui capaç de comunicar-se amb fluïdesa progressiva en anglès en diverses situacions, tant dins com fora de l’aula. Per a això, és necessari que senti la necessitat d’usar aquest idioma, per la qual cosa la nostra metodologia en infantil es desenvolupa en un ambient d’immersió lingüística, que afavoreix l’aprenentatge de manera natural, dinàmica i lúdica, on es provoquen situacions contínues de comunicació espontània que afavoreix el seu aprenentatge i familiaritat amb aquest.

ALUMNES EXCEL·LENTS

Projecte educatiu en l’Etapa Infantil (0 a 5 anys)

A través d’un currículum escolar enriquit, potenciem el desenvolupament integral dels nostres alumnes amb un programa que afavoreix la curiositat, la sorpresa i el pensament crític. En la pràctica, incloem projectes interdisciplinaris, exploració sensorial i estimulació primerenca en l’àrea psicomotriu. Treballem l’anglès des de nadons, incorporant el curriculum de Cambridge partir de P5 gràcies a estar certificats com un Cambridge International School.

Àrees d’Aprenentatge

En l’etapa d’Educació Infantil, els nens comencen a descobrir el món que els envolta, a desenvolupar habilitats i a adquirir valors per a la vida. Per això, és necessari treballar sobre la base de les competències bàsiques mitjançant un aprenentatge globalitzat. Els nostres programes són:

 • BuildingMaths: els nostres alumnes construeixen el raonament logicomatemàtic experimentant amb diversos materials de manera vivencial i pràctica.

 • Pensament Científic: els experiments que es realitzen de manera regular permeten als nens treballar el pensament crític, el mètode científic i completar els projectes interdisciplinaris.

 • Sensorial Learning: a partir dels sentits i del joc, els nens exploren, perceben i aprenen sobre el món que els envolta.

 • Psichomotricity Living Programme: és un programa integral dirigit als nens que els facilita l’expressió corporal, emocional i el desenvolupament de la imaginació. Per a completar el programa s’inclou l’estimulació primerenca neuromotora, per mitjà de la qual els nens s’inicien realitzant exercicis que promouen el coneixement de si mateixos, la coordinació, l’equilibri i el moviment.

 • Music Living Programme: els alumnes s’inicien en el meravellós món de la música de manera pràctica i divertida. En aquesta etapa se’ls prepara dins del propi col·legi per a la seva futura vinculació en l’etapa de Primària amb el “Conservatori del Liceu”.

 • SpeakArt Programme: per mitjà d’aquest programa, els alumnes es familiaritzen amb alguns dels grans artistes i les seves obres mestres. Així mateix, els alumnes experimenten diverses tècniques de les arts visuals i plàstiques. Els nostres alumnes utilitzen les rutines de pensament crític que els permeten analitzar les obres i aprendre de manera significativa.

 • Public Speech Programme: Per afavorir l’expressió oral en anglès i castellà, des d’infantil nostres alumnes participen en diferents programes i activitats adreçades a parlar en públic amb l’objectiu de desenvolupar-se amb soltesa i desenvolupar amb això les seves habilitats intra i interpersonals. Algunes d’aquestes activitats són:
   • Show and Tell
   • Drama Performances
   • Star of the week
   • Seasonal festivals and special events

 • Highlands in Action: ja des de l’etapa infantil, els nens es comencen a implicar en activitats de labor social.
  • Mary’s Meals: amb petits gestos d’amor aconsegueixen beques de menjador que permetin escolaritzar a nens sense recursos
  • Conjuntament amb el departament de Serveis Sociosanitaris Sant Joan de Dèu, es coordina la cura i manteniment de l’hort del col·legi amb l’ajuda de residents del Centre d’Assistència per a Adults. Els nens aprenen a plantar hortalisses i a cuidar l’hort fins a la collita amb la valuosa guia dels participants. (Suspès per Covid temporalment)
  • Residències d’Ancians Domus Astri, Orpea,: Els alumnes d’infantil realitzen el seu festival de Nadal i fi de curs en les residències d’ancians. (Suspès temporalment per Covid)
 • Swimming Programme: els nostres alumnes tenen l’oportunitat de participar en el programa de natació. Poden assistir nens des dels dos anys.
 • Enjoy2read: tots dos programes estan dissenyats per a fomentar el desenvolupament del llenguatge, la consciència fonològica i les habilitats tant de lectura com d’escriptura necessàries per a l’èxit de l’aprenentatge integral de les llengües.

Com aprenen els nostres alumnes?

El nostre objectiu és que l’alumne aprengui a aprendre, per això implementem estratègies d’aprenentatge actiu, per mitjà de les quals, el professor intervé en la formació de l’alumne com a mediador i facilitador, donant-li les eines necessàries per a l’autoaprenentatge, d’aquesta manera, el nen es converteix en el protagonista del seu propi desenvolupament. Els professors motiven constantment la iniciativa, la curiositat i el treball actiu dels alumnes basant-se en les següents estratègies:

 • Aprenentatge basat en problemes
 • Aprenentatge cooperatiu
 • Projectes de comprensió

El col·legi proporciona ambients d’aprenentatge amb espais i materials diversos, que propicien el descobriment, l’exploració, l’experimentació i el joc.

ALUMNES ACOMPANYATS

Formació catòlica

Volem que cadascú visqui en el col·legi l’experiència de sentir-se estimat per Jesucrist i que descobreixi l’Església com una extensió de la seva pròpia família.

Les visites a la capella ajuden al fet que els nens se sentin més prop de Déu i els motiva que s’iniciïn en l’oració.

Activitats familiars

Conscients que els pares són els primers i principals educadors dels seus fills, assumim el compromís de col·laborar en la seva tasca. Per això organitzem esdeveniments com ara escoles de pares, esdeveniments familiars (DIA DELS AVIS, DIA DEL PARE, DIA DE LA MARE, DIA DE LA FAMÍLIA), i altres activitats diverses que són imprescindibles per a completar el nostre projecte educatiu.

Mother´s day

Grandparents day

Atenció a les Famílies

Tutories individuals i atenció personalitzada acompanyen a les famílies al llarg del curs per a donar seguiment al desenvolupament evolutiu dels seus fills.

ALUMNES GLOBALS

Formació internacional

Creiem en la importància dels idiomes com a vehicle essencial perquè els nostres alumnes es desemboliquin en un ambient internacional.

A més, les nostres professores acosten l’aprenentatge de l’anglès com a primera llengua a través del sistema de “synthetic phonics” i posen el focus en la transmissió de la cultura oral amb storytelling, nursery rhymes & songs.

Fomentem la participació en diferents esdeveniments durant tot any per a acostar-los a la cultura anglosaxona. Alguns d’ells són, Thanksgiving Day, Jumper Day, St. Patrick’s Day, St. George’s Day, St. David’s Day, St. Andrew’s Day, Science Day, Jeans’ Day,  Book Week, The Guadalapana Day, RedNose Day, Australia Day, etc.

ALUMNES DIGITALS

Suports digitals

Comptem amb aules equipades amb projectors digitals interactius i altres dispositius com a eines d’aprenentatge que permeten que els nostres alumnes desenvolupin activitats interactives i que s’iniciïn en llenguatges multimèdia, educant-los en un aprofitament responsable.

Incorporem la programació i la robòtica de manera gradual mitjançant Beebots.

ALUMNES COMPROMESOS

Programa de virtuts

Formem als nens en la vivència de les virtuts per a ajudar-los a créixer en la seva formació humana.

Virtuts com l’obediència, el respecte, l’esforç, la responsabilitat, etc s’aniran fomentant en la nostra campanya de virtuts, treballant-les conjuntament família i col·legi.

Educació emocional

Des del Departament d’Orientació s’ha dissenyat un programa d’educació emocional que abasta aspectes com la consciència, la regulació i la relació emocional. Amb activitats atractives per als nens, aquest programa els permet fer-se conscients de la varietat d’emocions que es poden sentir, de com viure-les i com expressar-les.

Escoles bressol Privades Barcelona. Escola Infantil Barcelona. Llar d’Infants Barcelona.