Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Brindem a cada alumne les eines que necessiten per a desenvolupar tot el seu potencial, ajudant-los a enfrontar amb èxit els desafiaments del seu entorn.

El nostre objectiu és proporcionar una formació d’alta qualitat, reconeixent les necessitats personals de cada nen i acompanyant-li perquè aconsegueixi la millor versió de si mateix, desenvolupant la seva singularitat, fomentant la seva creativitat i les seves habilitats de pensament.

Un equip de professors altament qualificat duen a terme les millors pràctiques metodològiques (aprenentatge per projectes, treball cooperatiu, estratègies de pensament, etc), plantejant desafiaments als alumnes amb la finalitat de desenvolupar la comprensió del món que els envolta, activitats estimulants que enforteixen la seva confiança i la seva curiositat natural per aprendre.

D’aquesta manera, els nostres alumnes aconsegueixen alts nivells de coneixement, habilitats i comprensió, dirigits a la resolució de problemes, mentre gaudeixen del seu procés d’aprenentatge i es preparen per al seu passo a Secundària.

Els nostres professors, al costat dels alumnes, són el motor que fa funcionar el col·legi. Comptem amb els millors docents que amb gran dedicació, són els encarregats de formar als futurs professionals que amb criteri donin el millor de si mateixos.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona
Educació Primària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES EXCEL·LENTS

BuildingMaths Programme

El nostre programa té en compte els diferents estils d’aprenentatge mentre els alumnes aprenen les matemàtiques de manera adaptada a la realitat utilitzant el mètode deductiu.

Es treballen tots els conceptes matemàtics per a aprofitar la capacitat d’aprenentatge i adaptabilitat del cervell dels alumnes en aquesta etapa. Apliquem estratègies d’aprenentatge actiu a través de diferents tècniques de càlcul i treballem amb una àmplia varietat de materials amb l’objectiu d’aprendre la composició i descomposició dels números.

Aquest és un dels recursos més reconeguts per educadors matemàtics per a enriquir i secundar de manera individual el camí de cada alumne cap al seu aprenentatge.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

 

Pensament crític

Aquest programa permet als nostres alumnes valorar la credibilitat d’una font o una opinió, identificar els arguments i extreure conclusions.

Per a això, requereix de l’entrenament d’habilitats com:

 • L’anàlisis
 • El raonament
 • La reflexió
 • L’elaboració de judicis

Music Programme

L’educació musical és un element clau en el desenvolupament social i cognitiu dels alumnes des de molt petits.

Per això, a més de les hores curriculars de música impartides en anglès, ampliem el temps lectiu d’aquesta àrea amb la col·laboració del “Conservatori Liceu de Barcelona”. Així, els nostres alumnes adquireixen una major competència musical.

Destaquem alguns programes:

 • Choir
 • Music Week
 • Shows and concerts
 • Highlands Got Talent
 • Music Performance

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Etiquette Programme

Busquem el desenvolupament de les virtuts humanes a través de les activitats educatives, escolars i extraescolars fomentant hàbits de convivència i de solidaritat.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Gràcies a aquest programa, els estudiants aprenen hàbits d’urbanitat i regles bàsiques de protocol.

L’alumne que millor el faci es convertirà en el comensal del mes, que compta amb el privilegi de menjar amb el director i professors del col·legi.

Healthy Habits

Amb la col·laboració de la nostra infermera enriquim el programa Etiquette incloent formacions i activitats relacionades amb la nutrició, l’esport, hores de somni, etc. amb l’objectiu de crear una societat més sana i saludable.

Tècniques d’estudi

El nostre programa de tècniques d’estudi està reconegut per la fundació Pineda (https://www.fundacionpineda.org/) i proporciona als alumnes diferents estratègies per a optimitzar el seu estudi de manera autònoma com el mètode PASERR, entre altres, i s’aplica tant a nivell extra curricular com dins de l’aula a través del pla d’acció tutorial.

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes aconsegueixen desenvolupar les seves habilitats en:

 • Prendre apunts
 • Utilitzar mapes mentals
 • Escriure resums
 • Gestió del temps
 • L’ús de l’agenda

Habilitats que seran imprescindibles per a aconseguir bons resultats acadèmics al llarg de la seva vida acadèmica.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES ACOMPANYATS

Pla d’Acció Tutorial

Els nostres tutors juntament amb el departament d’orientació desenvolupen un programa enfocat a acompanyar a l’alumnat, orientant-li en el seu procés d’aprenentatge i el seu desenvolupament integral.

Educació emocional, programes de mediació escolar

Disposem d’un programa d’educació emocional, inclòs en el Pla d’Acció Tutorial, que afavoreix el creixement físic, emocional, intel·lectual i social dels nostres alumnes, promovent la comunicació i la millora de la convivència a partir del treball amb docents, alumnat i famílies.

Aquest programa ajuda a nens i joves a:

 • Conèixer-se i confiar en si mateixos
 • Comprendre als altres
 • Reconèixer i expressar emocions i idees
 • Desenvolupar l’autocontrol
 • Aprendre a prendre decisions responsables
 • Valorar i cuidar la seva salut
 • Millorar les seves habilitats
 • Conèixer i identificar els seus estats d’ànim

Vida cristiana i Acompanyament espiritual

Vivim amb alegria el seguiment de Crist, buscant amb passió la Veritat i el bé i acompanyant-los en la vida cristiana.

A més de les classes de religió i altres activitats pastorals, comptem amb un capellà i personal consagrat per a l’etapa.

En 3r de Primària els alumnes preparem, dins de l’horari escolar, als nostres alumnes per a rebre la Primera Comunió.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Sports Program

A través de l’activitat física i les competicions esportivesels nostres alumnes practiquen i consoliden hàbits i virtuts fonamentals per a les seves vides: creativitat, treball en equip, una sana competència (individual o en equip), diligència, força de voluntat, perseverança, coratge, amistat, companyerisme, respecte, superació, alegria, etc…, promovent actituds positives cap a estils de vida actius i saludables.

Els nostres programes formatius faciliten l’aprenentatge, perfeccionament i especialització d’un o diversos esports. Els alumnes tenen també l’oportunitat en carreres i competicions esportives organitzades per entitats públiques i privades: Jean B.

Gràcies a les nostres àmplies instal·lacions el col·legi ofereix les següents disciplines esportives dins del seu currículum esportiu:

 • Futbol
 • Bàsquet
 • Volei-Ball
 • Paddle
 • Ping- Pong
 • Bàdminton

A més el col·legi ofereix extraescolars esportives. Per a més informació consulti les nostres Activitats Extraescolars.

Escola de pares

Des del col·legi, volem oferir-vos un espai de formació també als pares; un lloc de trobada per a reflexionar en grup sobre la tasca educativa que realitzeu amb els vostres fills:

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

 • Desenvolupament motriu, vincle i autonomia
 • Comunicació assertiva
 • Menors ni una gota d’alcohol
 • Tècniques d’estudi
 • Canvis en la pubertat
 • Alimentació saludable

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES GLOBALS

Formació Internacional

Gràcies al fet que Highlands School Barcelona està reconeguda mundialment com un Cambridge International School, els nostres alumnes tenen l’oportunitat de cursar el curriculum de Cambridge a més de seguir el currículum local en assignatures com English, Science, etc. A l’acabar l’etapa de primària segons el currículum briántico (Primary 5th) els nostres alumnes obtenen el Cambridge Primary Checkpoint.

Impartim el 60% de les assignatures en anglès de manera que el nostre alumnes utilitzen la llengua anglesa per expressar-amb solvència i de forma natural, interioritzant-: English, Science, Music, ICT, SpeakArt y Physical Education.

Complementem la immersió lingüística amb la vivència d’elements bàsics de la cultura anglosaxona organitzats pel departament d’anglès de l’escola. Per a això, cada any incloem en el nostre calendari esdeveniments, projectes multidisciplinaris, activitats culturals i celebracions internacionals com: Jeans Day, Thanksgiving, St. Patrick´s Day, etc.

Oferim als nostres alumnes experiències internacionals en col·legis de prestigi als Estats Units, Irlanda i Suïssa.

Cambridge International Primary Curriculum

A més del currículum nacional, en ser HighlandsSchool Barcelona part de la xarxa de col·legis internacionals de Cambridge, els nostres alumnes gaudeixen d’un programa enriquit amb el currículum britànic de la universitat de Cambridge en diverses assignatures:

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Public Speech

Per a millorar les competència comunicativa en els nostres alumnes comptem amb un programa d’oratòria propi que entrena l’expressió oral i altres habilitats necessàries per a desembolicar-se amb soltesa en públic.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Entre elles:

 • Spelling Bee
 • Public Speech Event
 • Presentations
 • Drama opportunities and production

ALUMNES DIGITALS

ICT & Robòtica

Facilitem als nostres alumnes les eines perquè es desemboliquin en el món digital:

 • Programació
 • Robòtica
 • Aplicacions/programes de publicació i gestió de continguts
 • Sistemes de control
 • Touch typing
 • Cerca i selecció de recursos en línia i el bon maneig del paquet Office

ALUMNES COMPROMESOS

Programa d’Virtuts

Formem la voluntat i les emocions dels nostres alumnes mitjançant l’adquisició de virtuts que treballem a través de campanyes i activitats formatives a l’aula, adaptades als diferents cursos. Ens centrem en una sèrie de virtuts que considerem fonamentals per al seu desenvolupament, dedicant temàticament cada trimestre a dos d’elles: ordre, amistat, respecte, generositat, esforç, obediència, fortalesa, responsabilitat, gratitud, sinceritat, alegria i humilitat.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Disciplina Formativa

A través de la disciplina formativa els nostres educadors treballen perquè els nens descobreixin en el dia a dia els valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. D’aquesta manera els alumnes van comprenent el sentit i la importància del respecte i compliment de les normes per a la construcció d’una bona convivència escolar.

Educació per a l’amor

Amb els continguts i la metodologia de “Aprenguem a estimar”, eduquem als nostres alumnes en allò que se situa en el centre de la nostra condició de persones: la nostra capacitat d’estimar. A través d’un recorregut gradual i adaptat a cada edat, els acompanyem en el descobriment del veritable valor i sentit del seu cos, l’afecte i la sexualitat.

Campanyes d’ Acció Social

Busquem produir un efecte en el món que ens envolta que es reflecteixi en un canvi d’actitud cap a una causa o en un major desenvolupament social aconseguint així alumnes compromesos amb la transformació de la societat.

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Col·laborem amb:

Campanyes:

 • Food Bank Week
 • Baby Help Week
 • Operació Kilo

Educació Primària Colegio Privado Barcelona

Col·legis bilingües a Barcelona.