En una etapa en la qual els alumnes s’enfronten a grans canvis, comptem amb programes personalitzats per a acompanyar-los en el camí de convertir-se en joves madurs que enfrontaran amb confiança i èxit el món que els toqui amb integritat, autenticitat i una excel·lent formació.

Afavorim la interdisciplinarietat i l’aprenentatge experiencial. Així mateix, aniran desenvolupant els hàbits, destreses i capacitats necessàries per a assentar unes sòlides bases que prepararan la seva passo a Batxillerat.

Durant aquesta etapa continuem amb el projecte de formació internacional i el nostre compromís amb el Programa de Cambridge InternationalEducation.

A més oferim als nostres alumnes un ampli programa d’Orientació Vocacional per a acompanyar-los en la cerca de la seva vocació, el seu Projecte de Vida.

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA

Igual que en l’etapa de Primària oferim el currículum nacional complementat amb el currículum de Cambridge. Les assignatures s’imparteixen en anglès (60%), castellà (30%) i 10% en català. S’ofereix als alumnes el francès com a assignatura optativa.

Comptem amb un equip docent d’excel·lent qualitat i en contínua formació, lliurats i disposats a fer brillar a cada alumne en la seva millor versió, no sols en l’àrea acadèmica sinó també en la humana i espiritual. Estem orgullosos de comptar entre ells amb professionals altament qualificats, amb experiència internacional, doctors i professors d’universitat.

ALUMNES EXCEL·LENTS

Un alumne excel·lent és aquell que desplega per complet tot el seu potencial en la complexitat de les seves expressions i dels seus compromisos. Persones amb esperit crític, mentalitat de creixement, amb sòlides virtuts, actitud responsable i orientació a l’ajuda als altres i millora de la societat.

Això és el que treballem per despertar i aconseguir de cadascun dels nostres alumnes: persones responsables, amb judici crític, adaptables a qualsevol canvi i compromesos amb la societat. Persones amb una formació integral.

Aprenentatge experiencial i interdisciplinari: Metodologies actives

Desenvolupem en els nostres alumnes un aprenentatge intel·ligent, experiencial i adaptat al món real, fomentant l’autonomia, la responsabilitat i la inclusió, a través de:

 • El desenvolupament de Projectes interdisciplinaris
 • L’aprenentatge basat en problemes (PBL)
 • El treball cooperatiu com a organització grupal

Tècniques d’estudi

Proporcionem als alumnes els recursos que necessiten per a estudiar de manera eficaç. Per a això treballen des de 1r ESO en:

 • la planificació i organització de l’estudi.
 • La concentració i els elements que l’afavoreixen.
 • La comprensió dels continguts a estudiar.
 • Les eines o tècniques que s’utilitzen per a processar o fixar l’aprenentatge.

Aprenentatge científic i matemàtic

Les competència científica i mtemàtica són part important del nostre currículum, per això fomentem el desenvolupament de la curiositat per descobrir, conèixer i comprendre a través de projectes, experiències de laboratori, participació en fires de Ciències i en competicions externes.

Art, cultura i música

Incloem continguts culturals i artístics a través de projectes interdisciplinaris que permeten als alumnes expressar-se i potenciar la seva creativitat.

Volem persones que influeixin en la nostra societat i en la nostra cultura, persones amb capacitat de lideratge. Per aquesta raó, és fonamental anar a la trobada de la nostra història, cultura i tradició. Per a poder entendre el futur, necessitem saber qui som.

Durant aquesta etapa, els alumnes realitzen viatges culturals a diferents ciutats europees.

Oratòria i debat

 • El debat i l’oratòria proporcionen als nostres alumnes més confiança, pensament crític, habilitats de lideratge i una base clara per a defensar les seves idees i conviccions.
 • Els nostres alumnes treballen i desenvolupen tècniques d’oratòria en anglès (prioritàriament), en castellà i en català.

ALUMNES ACOMPANYATS

A través d’un pla d’acció tutorial personalitzat acompanyem a cada alumne per a guiar-li i ajudar-lo a desenvolupar el seu propi projecte personal.

Cada alumne mereix una atenció constant, un tracte individualitzat i un seguiment adequat, sempre respectant la seva llibertat i ritme personal.

La figura del tutor assumeix la responsabilitat d’ajudar i guiar a l’alumne en col·laboració amb les famílies, creant un diàleg permanent i sincer caracteritzat per una estreta relació comunicativa entre pares, professor i alumne.
Una missió, una meta, un objectiu i un compromís.

Aquesta és la nostra manera d’acompanyar als estudiants!

Orientació vocacional

Ajudem a despertar la vocació dels nostres alumnes mitjançant un programa que els convida a prendre consciència dels seus propis dons, de les oportunitats i necessitats de l’entorn i els donem les eines per a poder projectar el seu futur.

Des del començament de l’Etapa de Secundària, oferim als alumnes assignatures que els permeten conèixer les diferents disciplines acadèmiques per a continuar, en 3r d’ESO, amb un programa més específic de cerca de les preferències de desenvolupament personal de cada alumne.

Educació per a l’amor

Durant aquesta etapa tan important de la vida dels estudiants, realitzem un acompanyament en el descobriment del veritable valor i sentit del seu cos, l’afecte i la sexualitat. Per a això treballem amb la metodologia del programa “Aprenguem a Estimar”, avalat per la Universitat Francesc de Vitòria”.

Formacions transversals

De manera complementària al programa de formació de famílies, oferim als alumnes l’oportunitat de formar-se en tallers específics impartits per professionals en la prevenció d’addiccions (pantalles, alcohol i drogues), en l’educació afectiu-sexual, etc.

Vida Cristiana i acompanyament espiritual

Vivim amb alegria el seguiment de Crist, buscant amb passió la Veritat i el bé i acompanyant-los en la vida cristiana. A més de les classes de religió i altres activitats pastorals, comptem amb un capellà i personal consagrat per a l’etapa.

En 4t d’ESO preparem als alumnes que ho desitgin, per a rebre el sagrament de la Confirmació.

Sports Program

A través de l’activitat física i les competicions esportives els nostres alumnes practiquen i consoliden hàbits i virtuts fonamentals per a les seves vides: creativitat, treball en equip, una sana competència (individual o en equip), diligència, força de voluntat, perseverança, coratge, amistat, companyerisme, respecte, superació, alegria, etc. ., promovent actituds positives cap a estils de vida actius i saludables.

Els nostres programes formatius faciliten l’aprenentatge, perfeccionament i especialització d’un o diversos esports. Els alumnes tenen també l’oportunitat en carreres i competicions esportives organitzades per entitats públiques i privades.

Gràcies a les nostres àmplies instal·lacions el col·legi ofereix les següents disciplines esportives dins del seu currículum esportiu:

 • Futbol
 • Bàsquet
 • Volei-Ball
 • Paddle
 • Ping- Pong
 • Bàdminton
 • Parcour
 • Sortides amb bicicleta
 • Running
 • Beisbol

A més el col·legi ofereix extraescolars esportives. Per a més informació consulti les nostres Activitats Extraescolars.

ALUMNES GLOBALS

Formació internacional

Gràcies al fet que Highlands School Barcelona està reconegut mundialment com un Cambridge International School, els nostres alumnes tenen l’oportunitat de cursar el currículum de Cambridge altres de seguir el currículum local en assignatures com English, Science, etc. A l’acabar l’etapa de Secundària nostres alumnes realitzen Cambridge 2nd Secondary Checkpoint i 4th Secondary IGSCE Examinations.

L’alumne de Highlands School Barcelona es desembolica utilitzant la llengua anglesa en el col·legi, està envoltat deprofessors nadius o multilingües amb experiència docent en centres educatius de diverses parts del món i estudia fins al 60% de les seves assignatures en anglès.

 • Global English*
 • Biology & Geology*
 • Physics & Chemistry
 • History & Geography
 • Design & Technology
 • Programming & robotics
 • Physical Education
 • Music
 • SpeakArt

Des 1º de l’ESO, s’ofereix com a optativa una quarta llengua, el francès.

Complementem la inmersi lingüística amb la vivència d’elements bàsics de la cultura anglosaxona organitzats pel departament d’anglès de l’escola. Per això, cada any incloem en el nostre calendari esdeveniments, projectes multidisciplinars, activitats culturals i celebracions internacionals com: Jeans Day, Thanksgiving, St. Patrick’s Day, etc.

A més, al llarg de l’etapa tindran moltes oportunitats d’enriquiment tant dins com fora del centre per a ampliar la seva visió i coneixement del món i idiomes.

 • Viatges a l’estranger per a enriquiment cultural i curricular: França, Lisboa, Itàlia i el Regne Unit.
 • Visiting lecturers
 • Debating competitions

També oferim als nostres alumnes experiències internacionals en col·legis de prestigi als Estats Units, Irlanda i Suïssa.

El programa de Cambridge International Lower & Upper Secondary (*)

Prepara als nostres alumnes dins dels estàndards d’educació internacional moderats per la Universitat de Cambrige, enriquint així el nostre propi currículum nacional. Des de 1r ESO, els alumnes realitzen proves estandarditzades globalment – Progression Tests -per a diagnòstic i assessorament del seu nivell. A 2n d’ESO es presenten a una prova externa Lower Secondary Checkpoint, que avalua el seu coneixement i competències en la matèria. Entre 3r i 4rt el alumnat cursa els IGCSE de Biology y English as a Second Language. La titulació dels IGCSE posseeix un gran reconeixement internacional i permet als alumnes experimentar una metodologia britànica quant als seus continguts, objectius i metodologia.

Pràctiques de laboratori

Confiem que hi ha diferents mètodes per a conèixer la veritat. El programa Cambridge Science està basat en el mètode científic i permet fomentar la creativitat, el pensament i autonomia de l’alumne en les assignatures de ciències. També ens ofereix una proposta acadèmica molt pràctica, que permet a l’alumne enriquir els coneixements del currículum nacional

Preparació per a les proves d’acreditació de nivell d’anglès i francès

Ajudem els nostres alumnes a estar ben formats, però també els ajudem a través de proves externes per a aconseguir les titulacions oficials. Realitzem un seguiment personalitzat perquè cada alumne pugui anar adquirint les titulacions adequades al seu nivell de competència des de B1 fins a C2.

ALUMNES DIGITALS

Tecnologia

Som un col·legi de referència i per això incorporem la tecnologia a la formació acadèmica de l’alumne, de manera gradual, progressiva i adaptada, perquè entenem que aporta matisos necessaris en la seva relació intel·lectual amb el món i perquè contribueix al fet que els nostres alumnes pensin crítica i creativament, es comuniquin amb fluïdesa i expressivitat, afrontin la vida amb maduresa i participin responsablement en la societat

La inversió en tecnologia i la competència digital del professorat de Highlands School Barcelona ens permet garantir el “Blended Learning” combinant la formació presencial i l’aprenentatge “en línia” quan les circumstàncies el requereixin.

ALUMNES COMPROMESOS

Disciplina Formativa

A través de la disciplina formativa els nostres educadors treballen perquè els nens descobreixin en el dia a dia els valors que originen les normes, de manera que actuïn per autoconvicció i no per la mera imposició d’un reglament. D’aquesta manera els alumnes van comprenent el sentit i la importància del respecte i compliment de les normes per a la construcció d’una bona convivència escolar.

Programa de Participació Social: Highlands in action

Volem que els nostres alumnes puguin fer l’experiència que hi ha més alegria a donar que a rebre, i que desitgin treballar pel bé dels altres i la transformació de la societat.

En col·laboració amb diverses institucions assistencials de diferents camps, hem dissenyat un Programa de Participació Social que recorre tots els cursos de l’etapa. Involucrant-se en diverses activitats dins d’aquestes institucions, els nostres estudiants descobreixen les necessitats alienes i aprenen a respondre d’una manera compromesa i eficaç davant elles, mentre desenvolupen una actitud de major caritat i empatia cap a totes les persones que els envolten.

 • Defensa de la vida. Ajuden dones embarassades sense recursos a seguir endavant
 • Fundació Altius. “Projecte no estais sólos”. Subministrament d’aliments a persones necessitades https://www.fundacionaltius.org/barcelona/
 • Residències de persones amb discapacitat: Cartes i trobades virtuals

Col·legis bilingües a Barcelona. Col·legi catòlic i privat.