Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

En una etapa en què s’enfronten a canvis importants, disposem de programes personalitzats per acompanyar els alumnes en el seu camí per convertir-se en joves madurs que puguin aventurar-se al món amb confiança i èxit amb integritat, autenticitat i una formació excel·lent.

Fomentem la interdisciplinarietat i l’aprenentatge a través de l’experiència. A més, desenvoluparan les habilitats, habilitats i capacitats necessàries per establir les bases sòlides que els prepararan per passar a Secundària Superior.

En aquesta etapa, continuem el projecte de formació internacional i el nostre compromís amb el Cambridge International Education Programme.

Els nostres alumnes també tenen accés a un ampli Programa d’Orientació Laboral per acompanyar-los en la recerca de la seva vocació, el seu Projecte de Vida.

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA

Com fem a l’etapa de Primària, oferim el currículum nacional enriquit amb el currículum de Cambridge. Les assignatures s’imparteixen en anglès (60%), castellà (30%) i català (10%). Als nostres alumnes se’ls ofereix francès com a assignatura optativa.

Tenim un professorat d’excel·lent qualitat que es dedica a la formació contínua, que està dedicat i disposat a treure el millor de cada alumne, no només pel que fa al rendiment acadèmic sinó també pel que fa al desenvolupament humà i espiritual. Estem molt orgullosos dels nostres professionals altament qualificats, doctors i professors universitaris amb experiència internacional.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona
Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES DESTACATS

Un alumne destacat és aquell que desenvolupa plenament el seu potencial en la total complexitat de les seves expressions i compromisos. Persones amb esperit crític, mentalitat de creixement, virtuts sòlides, actitud responsable i enfocada a ajudar els altres i millorar la societat.

Això és el que pretenem despertar i aconseguir en cadascun dels nostres alumnes: persones responsables, amb criteri crític, adaptables a qualsevol canvi i compromeses amb la societat. Persones amb formació integral.

Aprenentatge vivencial i interdisciplinari: mètodes actius

Desenvolupem un aprenentatge intel·ligent i vivencial adaptat al món real en els nostres alumnes, fomentant l’autonomia, la responsabilitat i la inclusió mitjançant:

 • El desenvolupament de projectes interdisciplinaris
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP)
 • Treball cooperatiu com a organització grupal

Tècniques d’estudi

Oferim als alumnes els recursos necessaris per estudiar de manera eficaç. Per a això, treballen a partir de 1r de Batxillerat:

 • La planificació i organització de l’estudi.
 • La concentració i els factors que la fomenten.
 • Comprensió dels continguts que s’estudien.
 • Les eines i tècniques utilitzades per processar o incorporar l’aprenentatge.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Aprenentatge científic i matemàtic

Les competències científiques i matemàtiques formen una part important del nostre currículum, per això fomentem el desenvolupament de la curiositat per descobrir, aprendre i entendre a través de projectes, experiències de laboratori, participació en Fires de Ciència i concursos externs.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Art, culture and music

We include cultural and artistic content through interdisciplinary projects that allow pupils to express themselves and enhance their creativity.

We seek people capable of influencing our society and our culture, people with a capacity to lead. For this reason, exploring the common ground between history, culture and tradition is essential. To understand the future, we need to know who we are now.

At this stage, our pupils take cultural trips to different European cities.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Parlar en públic i debat

 • El debat i la parla en públic proporcionen als nostres alumnes més confiança, pensament crític, habilitats de lideratge i una base clara per defensar les seves idees i conviccions.
 • Els nostres alumnes treballen i desenvolupen tècniques de parla en públic en anglès (prioritàriament), castellà i català.
 • Participació en competicions nacionals i internacionals: Lego League, Writing Contest, UPC Engineering Contest.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES ACOMPANYATS

Acompanyem a cada alumne mitjançant un pla d’acció tutorial personalitzat per guiar-lo i ajudar-lo a desenvolupar el seu propi projecte personal.

Cada alumne mereix una atenció constant, un suport individualitzat i un seguiment adequat, respectant sempre la seva llibertat i el seu ritme d’aprenentatge personal.

El tutor s’encarrega d’ajudar i guiar l’alumne en col·laboració amb les famílies, mantenint un diàleg constant i sincer caracteritzat per una estreta relació comunicativa entre pares, professor i alumne.

Una missió, un objectiu, un objectiu i un compromís.

Aquesta és la nostra manera d’acompanyar els nostres alumnes!

Orientació professional

Ajudem a despertar una vocació en els nostres alumnes a través d’un programa que els convida a prendre consciència dels seus propis dons, de les oportunitats i necessitats del seu entorn, i els dota d’eines per planificar el seu futur.

Des de l’inici de Batxillerat, oferim als alumnes assignatures que els permeten descobrir les diferents disciplines acadèmiques per, posteriorment, a 3r de Batxillerat, continuar amb un programa més específic per trobar les preferències de desenvolupament personal de cada alumne.

Educació per a l’amor

Durant aquest període tan important de la vida dels nostres alumnes, els acompanyem en el descobriment del veritable valor i significat en el seu cos, afecte i sexualitat. Utilitzem un mètode extret del programa “Aprenem a Estimar” avalat per la Universitat Francisco de Vitòria.

Formació transversal

Per donar suport al programa de formació familiar, oferim als alumnes la possibilitat de cursar tallers específics impartits per professionals de la prevenció de les addiccions (pantalles, alcohol i drogues), d’educació afectiu-sexual, etc.

Vida cristiana i acompanyament espiritual

Vivim el seguiment de Crist amb alegria, buscant apassionadament la Veritat i la bondat, i acompanyant-los en la vida cristiana. A més de les classes de religió i altres activitats pastorals, comptem amb un capellà i personal consagrat per a aquesta etapa.

A 4t de Batxillerat preparem aquells alumnes amb ganes de fer-ho per rebre el sagrament de la Confirmació.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Programa esportiu

El programa d’Esports facilita l’aprenentatge, el perfeccionament i l’especialització d’un o més esports. Els estudiants també tenen la possibilitat de participar en curses i competicions esportives organitzades per entitats públiques i privades.

Gràcies a les nostres àmplies instal·lacions, l’escola ofereix les següents disciplines esportives com a part del seu currículum esportiu:

 • Futbol
 • Bàsquet
 • Voleibol
 • Pàdel
 • Tenis de taula
 • Bàdminton
 • Parcour
 • Sortides en bicicleta
 • Córrer
 • Beisbol

L’escola també ofereix activitats esportives extraescolars. Per a més informació consulteu les nostres Activitats Extraescolars.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

 

ALUMNES GLOBALS

Formació internacional

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Els alumnes de Highlands School Barcelona se senten a gust utilitzant l’anglès a l’escola, estan envoltats de professors nadius i multilingües amb experiència docent a escoles d’arreu del món i estudien fins a un 60% de les seves assignatures en anglès.

 • Anglès global*
 • Biologia i Geologia*
 • Física i Química
 • Història i Geografia
 • Disseny i tecnologia
 • Programació i Robòtica
 • Educació Física
 • Música
 • ParlaArt

S’ofereix una quarta llengua, el francès, com a opció a partir de 1r de Batxillerat.

A més, els nostres alumnes tindran moltes oportunitats d’enriquiment al llarg d’aquesta etapa, tant a l’escola com fora de l’escola, per ampliar els seus horitzons i coneixements sobre el món i les llengües.

 • Viatges a l’estranger per enriquiment cultural i curricular: França, Lisboa, Itàlia i el Regne Unit.
 • Professors visitants
 • Concursos de debat

També oferim als nostres estudiants experiències internacionals en escoles de prestigi als Estats Units, Irlanda i Suïssa.

El programa de Cambridge International Lower & Upper Secondary (*)

Això prepara els nostres alumnes sota els estàndards educatius internacionals moderats per la Universitat de Cambridge, enriquint així el nostre propi currículum nacional. A partir de 1r de Batxillerat, els nostres alumnes fan exàmens estandarditzats globalment – Proves de progressió – per revelar i avaluar el seu nivell. A 2n de Batxillerat es fan un examen extern – Lower Secondary Checkpoint – que avalua els seus coneixements i competències en l’assignatura. Entre 3r i 4t de Batxillerat, els nostres alumnes cursen els IGCSE de Biologia i Anglès com a segona llengua. Les qualificacions de l’IGCSE gaudeixen d’un important reconeixement internacional i permeten als alumnes experimentar un mètode britànic pel que fa al seu contingut, objectius i metodologia.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

Treball pràctic de laboratori

Creiem que hi ha diferents maneres de descobrir la veritat. El programa Cambridge Science es basa en mètodes científics i permet fomentar la creativitat, el pensament i l’autonomia dels alumnes a l’hora d’estudiar ciències. També ofereix una proposta acadèmica molt pràctica que permet als alumnes enriquir els coneixements extrets del currículum nacional.

Preparació per als exàmens d’acreditació de nivell d’anglès i francès

Ajudem els nostres alumnes a convertir-se en persones completes, però també els ajudem mitjançant exàmens externs per obtenir títols oficials. Fem un seguiment personalitzat perquè cada alumne pugui obtenir les qualificacions adequades al seu nivell de competència des del B1 fins al C2.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES DIGITALS

Tecnologia

Som una escola de referència i, per tant, incorporem la tecnologia a la formació acadèmica dels nostres alumnes. Ho fem de manera gradual, progressiva i adaptada a les circumstàncies específiques perquè entenem que la tecnologia ofereix les millores necessàries a la seva relació intel·lectual amb el món i perquè ajuda els nostres alumnes a desenvolupar el pensament crític i creatiu, a comunicar-se amb fluïdesa i expressivitat, a afrontar la vida. amb maduresa i participar de manera responsable en la societat.

La inversió en tecnologia i competència digital per part del professorat d’Highlands School Barcelona ens permet garantir el “Blended Learning” mitjançant la combinació de la formació presencial amb l’aprenentatge “en línia” sempre que les circumstàncies ho requereixin.

Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

ALUMNES COMPROMISOS

Disciplina formativa

A través de la disciplina formativa, els nostres educadors treballen per ajudar els nens a descobrir els valors que porten a les normes en la vida quotidiana perquè puguin actuar per autoconvicció i no per la mera imposició d’aquestes normes per part dels altres. Això permet que els alumnes entenguin el significat i la importància del respecte i de seguir les normes per construir una bona harmonia a l’escola.

Programa de Participació Social: Highlands in action

Volem que els nostres alumnes es beneficiïn de l’experiència de descobrir que hi ha més alegria en donar que en rebre. Volem fomentar en els nostres alumnes el desig de treballar pel bé dels altres i la transformació de la societat.Educació Secundària Colegio Privado Barcelona

En col·laboració amb diverses institucions de suport en diversos àmbits, hem dissenyat un Programa de Participació Social que es manté a tots els grups d’edat en aquesta etapa educativa. En participar en diferents activitats amb aquestes institucions, els nostres alumnes descobreixen les necessitats dels altres i aprenen a respondre d’una manera compromesa i eficaç a aquestes necessitats alhora que desenvolupen un sentit més fort de caritat i empatia cap a les persones que els envolten.

 • La defensa de la vida. Ajuden a les dones embarassades vulnerables a continuar.
 • Fundació Altius. “No estàs sol projecte”. Donació d’aliments a persones vulnerables. https://www.fundacionaltius.org/barcelona/
 • Llars per a persones amb discapacitat: cartes i reunions en línia.

Colegios bilingües en Barcelona. Colegio católico y privado.