En una etapa en la qual els alumnes s’enfronten a grans canvis, comptem amb programes personalitzats per a acompanyar-los en el camí de convertir-se en joves madurs que enfrontaran amb confiança i èxit el món que els toqui amb integritat, autenticitat i una excel·lent formació.

Afavorim la interdisciplinarietat i l’aprenentatge experiencial. Així mateix, aniran desenvolupant els hàbits, destreses i capacitats necessàries per a assentar unes sòlides bases que prepararan la seva passo a Batxillerat.

Durant aquesta etapa continuem amb el projecte de formació internacional i el nostre compromís amb el Programa de Cambridge InternationalEducation.

A més oferim als nostres alumnes un ampli programa d’Orientació Vocacional per a acompanyar-los en la cerca de la seva vocació, el seu Projecte de Vida.

LA NOSTRA OFERTA EDUCATIVA

Igual que en l’etapa de Primària oferim el currículum nacional complementat amb el currículum de Cambridge. Les assignatures s’imparteixen en anglès (60%), castellà (30%) i 10% en català. S’ofereix als alumnes el francès com a assignatura optativa.

Comptem amb un equip docent d’excel·lent qualitat i en contínua formació, lliurats i disposats a fer brillar a cada alumne en la seva millor versió, no sols en l’àrea acadèmica sinó també en la humana i espiritual. Estem orgullosos de comptar entre ells amb professionals altament qualificats, amb experiència internacional, doctors i professors d’universitat.

ALUMNES EXCEL·LENTS

Un alumne excel·lent és aquell que desplega per complet tot el seu potencial en la complexitat de les seves expressions i dels seus compromisos. Persones amb esperit crític, mentalitat de creixement, amb sòlides virtuts, actitud responsable i orientació a l’ajuda als altres i millora de la societat.

Això és el que treballem per despertar i aconseguir de cadascun dels nostres alumnes: persones responsables, amb judici crític, adaptables a qualsevol canvi i compromesos amb la societat. Persones amb una formació integral.