Equip de coordinació

El nostre lema “Semper altius” no sols està en la formació dels alumnes, sinó també en els professionals que treballen en el col·legi, perquè són els encarregats de dur a terme el nostre projecte educatiu:

  • Headmaster
  • Deputy Manager
  • Kindergarten Coordinator
  • Primary Coordinator
  • Secondary & Upper-Secondary Coordinator
  • Catholic Formation Coordinator
  • English Coordinator
  • Cambridge Exams Department
  • Dean of Students
  • Psychologist Department
  • Sports & Extra-Curricular Coordinator
  • Educational Services ( School administration, technical director and administrator assistant, reception)
  • Dircom & Admissions Department