Serveis

Extraescolars i Esport

“Les activitats extraescolars són les encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu entorn i a procurar la formació integral de l’alumnat. Es realitzen fora de l’horari lectiu, tenen caràcter voluntari per a l’alumnat i buscaran la implicació activa de tota la comunitat educativa.”

L’oferta d’activitats extraescolars va orientada a estimular a l’alumne/a en la seva capacitat artística, coordinació motora, capacitat intel·lectual i en la formació integral com a persona.

  • Activitats esportives
  • Activitats artístiques
  • Activitats intel·lectuals

Pels Alumnes