Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

3 Acreditacions oficials d’idiomes (Oxford, Cambridge, DELF)

60 De el currículum en anglès

4 Llengües (anglès i castellà vehiculars), català i francès (optativa)

Formem alumnes per a un món globalitzat.

El nostre model internacional està dissenyat per a educar als nostres alumnes com a membres d’una comunitat global responsables, actius, ben informats i amb una alta capacitat de comunicació.

L’aprenentatge de llengües estrangeres és clau per a aconseguir formar alumnes globals i professionals competitius, però no l’únic element d’una sòlida formació internacional, és per això que la internacionalització dels nostres centres se sustenta en quatre pilars essencials:

 • Aprenentatge d’idiomes
 • Cambridge Curriculum (Cambridge Internacional School)
 • Internacionalització
 • Experiències a l’estranger
Formació Internacional Colegio Privado Barcelona
Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Aprenentatge d’idiomes

“One language sets you in a corridor for life; two languages open every door along the way”. (Frank Smith)

Formem alumnes multilingües. Per a això comptem amb excel·lents especialistes i un itinerari personalitzat d’acreditació d’idiomes adaptat a cada alumne.

ANGLÈS: Highlands School Barcelona està acreditat com a centre examinador de les dues organitzacions de major prestigi i reconeixement a nivell mundial per a l’acreditació de nivell d’anglès: Cambridge English Assessment & Oxford English Test. En finalitzar l’etapa de Primària els nostres alumnes aconsegueixen un nivell B1/B1+ i en finalitzar Batxillerat un nivell C1/C2.

FRANCÈS:Introduïm el francès com a matèria optativa en l’etapa de Secundària amb l’objectiu d’aconseguir certificació C1 en finalitzar l’escolaritat.

CATALÀ: Inici de l’aprenentatge del català a partir de 1r de Primària. Els alumnes finalitzen l’etapa de Batxillerat amb la certificació B2/C1.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Cambridge Curriculum (Cambridge International School)

Formació Internacional Colegio Privado BarcelonaHighlands School Barcelona està certificat com un “Cambridge International School” el que ens permet enriquir el currículum nacional amb el currículum de Cambridge basat en el currículum Britànic, internacional des dels 3 anys.

Com a part d’aquest programa acadèmic de Cambridge, els alumnes es presenten a proves estandarditzades de progrés a partir de 5è de primària en les assignatures de Science/Biology, Art & Design, English en les quals s’avalua el seu acompliment en relació amb els estàndards internacionals. En secundària, els alumnes tenen l’oportunitat de presentar-se als iGCSE – exàmens d’assignatures específiques estandarditzats a nivell mundial.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Seguint aquest projecte internacional els nostres alumnes realitzen els exàmens IGCSE en les matèries de English as a Second Language i en Art & Design, complementant així el seu currículum nacional amb un programa que gaudeix d’una gran reputació a tot el món, en ser considerats una excel·lent preparació per a la universitat, el món laboral i la vida en general. Són un aval del nivell educatiu dels nostres estudiants amb un gran reconeixement internacional.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

La metodologia CLIL del programa Cambridge International permet que els nostres alumnes pensin, raonin i aprenguin en anglès a través del contingut de les assignatures del programa com Science, ICT and SpeakArt.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Internacionalizació

La internacionalització és part del nostre pla estratègic de centre; per a això, cada any ampliem l’oferta d’accions educatives que donin suport al currículum internacional i l’ensenyament d’idiomes, tenint així una proposta completa amb la qual aconseguir el nostre objectiu: alumnes globals i líders d’acció positiva.

Activitats:

 • Oratòria des d’infantil amb el Public Speech Programme: Debating competitions, Dialogue of the week, Show and Tell, Spelling Bee, etc.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • English Concerts & Theatre: El teatre és un art que ajuda a l’expressió oral i corporal i el treballem des d’infantil per a perdre la por escènica. Els nostres alumnes a més de representar les seves pròpies obres de teatre, tenen l’oportunitat de veure representacions teatrals de companyies especialitzades dins del propi col·legi.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • Ampli calendari d’esdeveniments internacionals amb la finalitat de transmetre la cultura anglosaxona com: Thanksgiving Day, Christmas Jumper Day, St. Patrick’s Day, St. George’s Day, St. David’s Day, St. Andrew’s Day, Science Day, Friendship week, , Jeans for VIS foundation Day,  Book Week, The Guadalapana Day, RedNose Day, Australia Day, etc.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Christmas Jumper Day

 • “House System” Liderat pel departament d’anglès permet promoure la internacionalització, el sentit de pertinença, la col·laboració i el treball en equip a través del sistema tradicional britànic de Casas. Tenim quatre cases en les quals es distribueixen tots els nostres alumnes, des d’Infantil fins a Secundària; Saint Andrew, Saint David, SaintGeorge, i Saint Patrick. Amb els dies de les Cases durant tot l’any i diverses competicions entre Casas per a guanyar “House points”, els nostres alumnes gaudeixen d’aquesta tradició anglosaxona. Per a més informació accedeix aHouse System.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • Viatges internacionals que ofereixen a l’alumne una oportunitat per a créixer en la seva cultura internacional, l’autonomia i en la maduresa personal dins d’un context religiós, històric, cultural ric i divers. Aquest programa està dissenyat per a aconseguir els següents objectius:
  • Visitar les principals capitals europees (París, Roma, Lisboa…).
  • Col·laborar en la formació integral de cada alumne.
  • Afavorir la cohesió entre els alumnes de cada classe.
  • Realitzar les tres grans peregrinacions de la cristiandat.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona Formació Internacional Colegio Privado Barcelona Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • Concursos internacionals: Oxford International Education Group (UK) – Organitzador al Regne Unit de concursos acadèmics i esdeveniments escolars específics per a millorar tant el domini de l’idioma com habilitats socials, oratòria i autonomia.
 • Orientació personalitzada per a alumnes que aspiren a accedir a una formació universitària a l’estranger.
 • Alumnes internacionals en el centre que afavoreixen l’intercanvi de llengües i cultura.
 • Professorat internacional amb experiència i qualificacions internacionals.
 • Beques Europa: els nostres millors alumnes poden presentar-se al programa de Beques Europa organitzat per la Universitat Francesc de Vitòria, part de la xarxa Regnum Christi.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • Col·laboració estreta amb especialistes en formació internacional IEC.
 • Formació contínua del nostre professorat amb experts en educació bilingüe i internacional dins i fora del centre.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

 • Participació del departament d’idiomes en esdeveniments internacionals per a docents i líders d’escoles internacionals: Cambridge International Schools conferences, BritishEmbassy annual meetings for School leaders, etc.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Highlands’ English team at the annual International School Leaders event organised by the British Embassy, Spanish Ministry of Education and Cambridge International Education.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Cambridge International Schools Conference – UK

Els nostres coordinadors d’Inglés i de Cambridge International Examinations parlant en aquest vídeo en la Conferència anual de Cambridge Schools 2018.

Cambridge School Conference, Cambridge, UK, September 2018 from Cambridge Schools on Vimeo.

Experiències a l’estranger

Highlands School Barcelona complementa el seu projecte educatiu, amb la possibilitat de realitzar experiències a l’estranger:

 • En la nostra xarxa de col·legis/acadèmies Regnum Christi a l’estranger: Oak Academies (els EUA, Irlanda, Suïssa) on els alumnes tenen diverses opcions des d’un trimestre, any escolar fins a un “summer camp”. (http://www.oakinternational.org/es/)
 • Accés a Universitats Internacionals: alguns dels nostres alumnes opten per estudiar la carrera a l’estranger. Comptem amb una estreta col·laboració amb l’IEC per a secundar i acompanyar als nostres estudiants durant tot aquest procés d’admissió de les universitats a l’estranger.
 • Beo Masters Programme: Enfocat als nostres alumnes de 16 a 19 anys, aquest programa es desenvolupa al Regne Unit i està inspirat pels programes de MBA més actuals. L’objectiu és formar als nostres estudiants amb les habilitats i el coneixement que necessitaran per a:
  • Desenvolupar carreres reeixides i aconseguir el seu èxit empresarial
  • Aconseguir el seu màxim potencial en el món laboral del futur
  • Obrir els ulls a un món global, a altres cultures, a descobrir graus universitaris i a desenvolupar habilitats i competències
 • Missions a l’estranger: Les missions aconsegueixen canviar la visió de la vida en els nostres alumnes, en conèixer a altres persones d’altres cultures que no han tingut les mateixes oportunitats que ells: educació, salut, habitatge… i no obstant això són feliços, tenint el mínim per a viure. L’ajuda que realitzen durant les missions treballant i col·laborant en la missió, els ajuda a adonar-se que són felices en la mesura que es lliuren als altres.

Formació Internacional Colegio Privado Barcelona

Col·legis Internacionals Barcelona. Col·legis Bilingües Barcelona. International School Barcelona.