Tràmits i Gestions

4) Certificats

Els certificats han de ser expedits per Secretaria del centre i han de ser sol·licitats almenys 48 hores hàbils abans. Per a sol·licitar la tramitació d’un certificat, preguem que lliurin el següent document emplenat i signat a l’administració del col·legi.

5) Sol·licitar Baixa d’un alumne del centre educatiu

Es considerarà baixa de l’alumne quan empleni el formulari adjunt de baixa signat pels pares o l’alumne en cas que sigui major d’edat. A partir d’aquest moment, es rescindirà qualsevol compromís signat amb anterioritat.