Infermeria

Disposem d’un departament d’infermeria. La nostra infermera escolar abasta diverses funcions com:

  • Assistència davant qualsevol emergència o incidència que sorgeixi durant l’horari escolar.
  • Control i seguiment de l’alumnat amb malalties cròniques en col·laboració amb les famílies i l’equip de salut.
  • Treball proactiu per a promoure la salut i l’adquisició d’hàbits saludables a través dels programes d’Educació per a la salut.
  • Gestió i coordinació de qualsevol situació/caso Covid. (FAQ´s COVID-19)
  • Dubtes Covid-19