Infermeria

Infermeria Colegio Privado BarcelonaDisposem d’un departament d’infermeria. La nostra infermera escolar abasta diverses funcions com:

  • Assistència davant qualsevol emergència o incidència que sorgeixi durant l’horari escolar.
  • Control i seguiment de l’alumnat amb malalties cròniques en col·laboració amb les famílies i l’equip de salut.
  • Treball proactiu per a promoure la salut i l’adquisició d’hàbits saludables a través dels programes d’Educació per a la salut.

Documents:

En cas d’haver de portar algun medicament a l’escola, els pares han d’emplenar el document d’Autorització d’Administració de Medicaments i adjuntar còpia de la recepta mèdica per fer-ho arribar a la infermera. El medicament ha de venir a la seva caixa de manera obligatòria.

En cas dalumnes amb patologies que necessitin algun tipus dintervenció sanitària: al·lèrgies, convulsions, intoleràncies, etc. cal presentar l’informe mèdic signat, en què ha d’estar prescrit el tractament que cal seguir. Així mateix, han de portar la medicació i la infermera la guardarà per administrar-los en cas que sigui necessari.

Per a qualsevol aclariment heu de contactar amb infermeria a través del telèfon 620 310 830 oa través del correu electrònic: ccastellar@highlandsbarcelona.es