Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

100 Alumnes presentats EVAU 2023

100 Alumnes aprovats EVAU 2023

89 D’nostres alumnes estudien a les Universitats de la seua 1a opció

Volem estimular en els nostres alumnes el desig de donar sempre el millor de si mateixos en tots els àmbits de la seva vida.

Això implica motivar-los a aconseguir els millors resultats com a estudiants per a així poder contribuir millor al bé dels altres.

Eduquem per a la vida: els nostres programes acadèmics se centren en l’adquisició de coneixements, competències i habilitats, i en el desenvolupament d’aquelles virtuts i actituds que necessitem per a desenvolupar-nos en plenitud com a persones i conviure amb els altres.

Volem promoure la creativitat, el pensament crític i l’autonomia de l’alumne.

Per a això, posem al seu abast:

  • Un sòlid projecte curricular
  • Innovació: una pedagogia pròpia (SUNRISE PROGRAM)
  • Sòlids Projectes per a treballar la competència matemàtica i la competència lingüística
  • Un Projecte tecnològic propi (Realment Connectats)

L’alumne adquireix així una clara i sòlida estructura mental impregnada de principis i valors. Tot el seu esforç es veu recompensat amb uns bons resultats en les avaluacions oficials, proves d’accés a la Universitat i en l’èxit dels nostres Alumni en el món universitari i professional.

“Excel·lents persones, estudiants excel·lents”

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

Un sòlid projecte curricular

Amb objectius pedagògics ambiciosos i continguts rigorosos en les àrees científica, humanística, física i artística.

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

Innovació

Una pedagogia pròpia (SUNRISE PROGRAM) basada en les últimes recerques en neurociència i psicopedagogia, amb les millors estratègies i recursos didàctics. El nostre sistema d’ensenyament es basa en l’estimulació primerenca, l’aprenentatge per descobriment, i el foment de la creativitat i la recerca. Part d’un enfocament que va més enllà de la mera recepció, memorització i aplicació de l’après. Es basa en metodologies com l’aprenentatge cooperatiu, l’l’aprenentatge basat en projectes, les rutines i destreses del pensament i les funcions executives. A través d’elles potenciem en els nostres alumnes:

  • Uns coneixements sòlids i una gran capacitat per a relacionar-los els uns amb els altres, per a donar raons dels seus punts de vista i decisions.
  • La capacitat de sorpresa, que suscita en ells la curiositat per conèixer la realitat i l’interès per qüestionar-se les coses i investigar els problemes.
  • La proactivitat, que els fa plantejar-se nous interrogants i proposar enfocaments diferents.
  • La reflexió sobre els seus propis processos intel·lectuals, aprendre a donar la seva opinió i tenir criteri. Descobrir la seva pròpia veu.
  • Capacitat d’anàlisi, síntesi i relació.

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

Sòlids Projectes per a treballar la competència matemàtica i la competència lingüística

Programes d’oratòria i habilitats de comunicació, programes d’expressió escrita i escriptura creativa.

A través del currículum normatiu, juntament amb un programa d’excel·lència, rigor i formalisme matemàtic, els nostres alumnes desenvolupen les competències matemàtiques de l’etapa. Resolució de problemes, connexions, comunicació, representació i raonament i prova són algunes de les competències tractades a tots els cursos.

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

Un Projecte tecnològic propi (Realment Connectats)

que incorpora la tecnologia de manera gradual, progressiva i adaptada per a arribar a tots els alumnes per diferents llits (pissarres digitals interactives, robòtica i programació, realitat augmentada, impressió 3 D…)

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona

Model Educatiu Colegio Privado Barcelona