Nostre col·legi Colegio Privado Barcelona

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Oferir als nostres alumnes i famílies un entorn de formació integral, acompanyant-los en el desenvolupament dels seus talents per a aconseguir l’excel·lència personal i professional, viure amb un sentit ple i ser líders que transformin la societat des dels valors de l’Evangeli.

VISIÓ

 • Ser una institució referent per als qui busquen una formació integral per als seus fills, que atén a totes les dimensions de la persona: ètica, espiritual, intel·lectual, afectiva, comunicativa, estètica, corporal i social.
 • Aportar al món universitari i professional alumnes que siguin reconeguts com a excel·lents persones a més d’excel·lents professionals.
 • Dotar als alumnes d’una comprensió del món globalitzat en el qual viuen perquè a través del domini d’altres llengües aconsegueixinprojecció internacional.
 • Formar alumnes que siguin exemples de vida cristiana i lideratge transformador de la societat.
 • Destacar com a institució que ajuda a persones desfavorides i ppromou accions solidàries.

VALORIS

 • Excel·lència
 • Lideratge
 • Servei

El que ens mou en la nostra acció educativa:

 • Jesucrist, model de persona
 • La persona al centre
 • La família com a nucli del desenvolupament de la persona
 • L’amor com a motor
Nostre col·legi Colegio Privado Barcelona

El nostre lema

“Semper Altius” (“sempre més alt”), que expressa la nostra aspiració per aconseguir, cada dia, el màxim desenvolupament dels nostres alumnes en tots els seus vessants, perquè aconsegueixin la millor versió de si mateixos i contribueixin al bé de la societat de la qual formen part.

Col·legis privats Barcelona. Missió, visió i valors.