Procés dadmissió Colegio Privado Barcelona

Triar col·legi per als propis fills és una decisió de gran transcendència, ja que una bona educació és la millor de les herències i és una tasca en què els pares són els principals protagonistes, i el col·legi, el seu principal col·laborador.

Què és el nostre procés d’admissió?

  • Primera entrevista amb la Família

    Conèixer projecte educatiu i visitar les instal·lacions.

  • Segona entrevista amb el Candidat

    Entrevista i proves per conèixer el futur alumne i valorar-ne les habilitats escolars. Donades les condicions actuals es podrà realitzar en línia.

  • Matrícula

    El col·legi es posa en contacte amb els pares per emplenar l’imprès de matriculació.

Colegios privados Barcelona. Colegios bilingües Barcelona.