Professors

L’equip de professors, i equip docent i no docent és part essencial en l’educació dels nostres alumnes. Per això, realitzem algunes activitats per a millorar la relació amb l’alumne i la seva formació:

Dia del professor: Aquest dia pretén aconseguir una millor relació entre el professorat i els alumnes i que al seu torn els alumnes agraeixin als professors la seva dedicació. Els alumnes poden realitzar als seus professors un “regal manual” fet a casa només o amb la seva família.

Formació contínua: El nostre professorat rep formació relacionada amb la seva tasca pedagògica, i formativa.

Professors natius i/o bilingües: Tots els professors que realitzen qualsevol assignatura en alguna llengua, són natius o bilingües amb la finalitat d’aconseguir l’excel·lència educativa.