Formulari d’Inscripció Summer School

Ompli aquest formulari per sol·licitar la inscripció (en cas de tenir alguna incidència pot posar-se en contacte a secretaria@highlandsbarcelona.es):

Dades familiars

Dades del fill/filla

És alumne Highlands

Per inscriure a més germans, ompli únicament la següent informació

Marquin les setmanes a les que volen inscriure els seus fills (poden anar seguides o no):

1a setmana2ª setmana3ª setmana4ª setmanaSetembre

Servei d’acollida

De 8:00 a 9:00h

Observacions

Domiciliació Bancària

Domicili del titular del compte:

En compliment del que es disposa en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el centre educatiu Highlands School Barcelona - Congregació dels Legionaris de Crist, (d'ara endavant, “el Centre Educatiu”), informa que les dades personals que proporciona, seran incorporats en un fitxer el responsable del qual és el Centre Educatiu, amb domicili en C/ Manuel Florentín 26 | 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) i la finalitat de la qual és gestionar la seva sol·licitud de plaça, la realització d'enquestes i estudis de mercat, així com l'enviament de notícies, ofertes, avisos, publicitat, informació, tant del Centre Educatiu com de les entitats relacionades amb el mateix (Fundació Universitat Francisco de Vitòria, Fundació Altius Francisco de Vitòria, Fundació Altius Mà Amiga, Fundació IUVE, Fundació DIF, Fundació Logos, Fundació Semper Altius), durant l'any escolar en curs i el successiu.

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, mitjançant l'enviament d'un escrit, a l'adreça indicada en el paràgraf anterior o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@serviciosrc.es en els termes i condicions prevists en la pròpia LOPD.