Model Educatiu

Teaching Innovation

Mètode Sunrise i Mètode Top Leader

¿Què és?

Un programa internacional d’innovació pedagògica per a Infantil i Primària que consisteix, fonamentalment, a mirar l’aprenentatge des d’una nova perspectiva. No canviem els continguts però sí la forma d’ensenyar-los.

Aspectes fonamentals

  1. Formació integral

Es busca arribar a un equilibri harmònic entre les 4 àrees de formació (humana, espiritual, intel·lectual i apostòlica) ja que en tots els seus actes l’alumne ho fa de forma global.

  1. Aprenentatge de competències

Busquem preparar joves competents per a la vida, capaços d’actuar eficaçment davant qualsevol situació. Per aquest motiu es necessari desenvolupar, en els alumnes, habilitats i actituds imprescindibles per al seu desenvolupament personal i social. Això és el què anomenem “Treballar per competències”.

  1. Èmfasis en l’aprenentatge estratègic

Método Sunrise y Top Leader

Aprendre a aprendre. El professor intervé en la formació de l’alumne com a mediador i facilitador, donant-li unes eines necessàries per tal que pugui aprendre per ell mateix. D’aquesta forma, els alumnes es tornen protagonistes del seu aprenentatge.

Les estratègies d’aprenentatge indispensables en les que ens basem són:

Aprenentatge basat en problemes

Aprenentatge cooperatiu

Projectes d’investigació

  1. Els ambients de l’aprenentatge

Són eines concretes i virtuals que busquen proporcionar experiències enriquidores d’aprenentatge a través d’espais i materials diversos, amb una metodologia que es basa en el descobriment, l’exploració, l’experimentació i el joc. Així aconseguim que l’alumne tingui iniciativa, curiositat i treball actiu.

Conclusió

El Programa busca, en efecte, desenvolupar aquelles potencialitats concretes que són dins de cada alumne, de manera que arribi a al realització com a persona.

Etapes y métodes

Etapes

Treballem i ens comprometem a treure el millor dels nostres alumnes, a garantir una adequada preparació com a persones per tal que triomfin en allò que són i tinguin èxit en el que fan, per tal que el dia de demà afrontin els estudis superiors amb la màxima garantia. Per això, comptem amb un projecte curricular sòlid, uns clars objectius pedagògics i amplis continguts de l’àrea científica, humanística i artística.

En el nostre centre acollim a nens i nenes a partir d’1 any i fins els 18 anys. Highlands School Barcelona projecta totes les etapes d’ensenyança amb un màxim de 2 línies fins a completar Batxillerat, amb un màxim de 750 alumnes.

A més, oferim una formació completa d’habilitats i eines d’aprenentatge. La nostra tasca no és només dotar de coneixements a l’alumne, sinó també capacitar-lo per tal que els apliqui en qualsevol moment i àmbit de la seva vida.

Educació diferenciada

L’educació diferenciada és, avui dia, una característica d’avantguarda dels millors centres educatius. Partint de la base que els objectius educatius són els mateixos tant per nens com per nenes, l’educació diferenciada és un sistema pedagògic que utilitza un estil docent adaptat a cada sexe per aprofitar millor les seves qualitats diferenciades i a un ritme de maduració adequat. D’aquesta forma es garanteix una autèntica igualtat d’oportunitats.

Mètodes

a

Mètode Sunrise (Ed. Infantil i Primària):

Un programa educatiu basat en l’ensenyança per competències; no només aporta a l’alumne coneixements sinó que també li dóna la capacitat d’aplicar-los a qualsevol moment i àmbit de la seva vida.

Programa “Top Leader” (Ed. Secundària)

Amb aquest programa es vol despertar, en els alumnes, el líder que porten dins, per tal que siguin capaços de liderar la seva pròpia vida. Això ho aconseguim mitjançant eines com el cine fòrum, clubs de debat, curs d’apologètica, treballs monogràfics, visites culturals, treball de síntesis, treball d’investigació…

Programa APS:

Aquest programa pretén donar als alumnes una millor orientació professional de cara a escollir la carrera universitària adequada. Els alumnes experimenten una setmana de treball amb Work Experience, tallers literaris, conferències d’orientació professional, conferències d’accés a la universitat, alternatives a l’oci, jornades de portes obertes a diferents universitats…

Programa de virtuts

Highlands School Barcelona busca el desenvolupament de les virtuts humanes a través de totes les activitats educatives, escolars i extraescolars a més de fomentar els hàbits de convivència i solidaritat.

Noves tecnologies

Incorporem l’ús de noves tecnologies a la didàctica de les diverses assignatures, de tal forma que els alumnes i els professors puguin familiaritzar-se i aprofitin els recursos pedagògics que ofereixen aquests nous procediments; utilització dels sistemes multimèdia com a recurs didàctic a totes les àrees curriculars, capacitació tècnica del professorat per l’ús i creació de material educatiu amb el llenguatge multimèdia, i la utilització d’aquests sistemes com a recurs per l’evolució educativa.

Programa d’urbanitat

Treballem durant totes les etapes la urbanitat amb la finalitat d’aconseguir alumnes formals i educats.

Excel·lència Acadèmica

Cambridge System

Els nostres coordinadors d’anglès i de Cambridge  International Examinations parlant en aquest vídeo de la Conferència anual de Cambridge Schools 2018.

Cambridge School Conference, Cambridge, UK, September 2018 from Cambridge Schools on Vimeo.

Formació Catòlica

Formació Humana

En HSB concebem la persona com un tot. La nostra educació està dirigida a afavorir la maduresa personal i l’adquisició de valors humans com la generositat, el respecte, la sinceritat, el compromís, l’esperit esportiu, etc., que es desenvolupen a través d’activitats perquè d’aquesta manera aconsegueixin la seva major potencial com a persones.

  • Formació Afectiu-sexual
  • Etiquette
  • Campanya de Virtuts d’Infantil
  • Campaña de Virtudes de Primaria
  • Educació Emocional

Highlands in Action

Highlands School Barcelona vol mostrar la realitat de la societat dels seus alumnes i que adquireixin consciència de la mateixa. Per això, durant el curs, els nostres alumnes realitzen diferents activitats de caràcter solidari, per tal que comprovin i vegin que, a la seva pròpia ciutat hi ha persones amb falta d’afecte i necessitats bàsiques.

Aquesta és una gran oportunitat per els alumnes de créixer i madurar sensibilitzant-se davant les necessitats dels altres, un fet que els acompanyarà durant tota la seva vida, ja que són aquestes accions les que queden marcades per sempre.

Creiem que realitzar aquest tipus d’accions és molt beneficiós per al seu desenvolupament personal.

Physical Education

Programa musical

Highlands School Barcelona desitja desenvolupar les competències i habilitats musicals dels seus alumnes buscant la formació integral i l’excel·lència acadèmica. Per aquesta raó, Highlands School va obtenir en 2016 el reconeixement d’escola vinculada al Conservatori El Liceu.

La vinculació amb el Conservatori El Liceu permet al col·legi desenvolupar el programa curricular i acadèmic del conservatori al propi centre, donant així l’oportunitat als alumnes de poder cursar els estudis i obtenir els certificats oficials de música al llarg de la seva vida escolar.

Tots el salumnes de primària formen part del projecte de les Cantatesen les que durant la sevaclasse de música treballen i preparen un seguitd’obresmusicals que interpreten posteriormentjuntamentambaltresescolesvinculades i ambformacionsinstrumentals al Palau de la Música Catalana oferint un espectacle de gran qualitat artística. Aquestprojecteés curricular i forma part de la formació de cant coral delsalumnestant del programa musical de Highlandscom del programa Bàsic.

Per altra banda, HighlandsSchool Barcelona ha consolidat en Educació Primària un cor que ha participat en diferents encontres musicals de la ciutat de Barcelona com també intercanvis internacionals a França. El cor d’Educació Secundària s’ha creat recentment amb el mateix projecte educatiu en el camp de la música oferint també una base musical en el cant coral i la seva tècnica. Ambdós cors participen dels concerts musicals de l’escola durant el curs.

El programa del Conservatori El Liceus’haimplementat a l’etapa de Primària de la següent manera:

Opció 1: PROGRAMA MUSICAL HIGHLANDS SCHOOL BARCELONA – CONSERVATORI LICEU de 1r a 6è de Primaria per alumnes que no cursinl’extraescolard’instrument.

o A Highlands elsalumnes de 1r i 2n de Primàriacursen la sevaassignatura de música en base al currículum del Conservatori del Liceudins del nostreprojecte curricular sense necessitat de cursarunaextraescolar de llenguatge musicalobtenint el nivellnecessari per a accediralsexàmensoficials del programabàsic del Conservatori. D’aquesta forma donem la oportunitatalsalumnesd’adquirir un nivellelevat de músicaqueelspermetràincorporar-se al programabàsic de músicaincribint-se iescollint un instrument de forma extra escolar.

o En el cas de no cursar instrument, l’alumne seguiría la metodología del programa musical HighlandsSchool Barcelona – ConservatoriLiceudurant tota la Primàriaamb un nivellmoltelevatperòsensel’exigènciadelsexàmensoficials del Liceu (B3, B4, B5 i B6).