Serveis

Extraescolars i Esports

Les activitats extraescolars són les que estan encaminades a potenciar l’obertura del centre al seu entorn i a procurar la formació integral per als alumnes. Es realitzen fora de l’horari lectiu, tenen caràcter voluntari per als alumnes i busquen la implicació activa de tota la comunitat educativa.

L’oferta d’activitats extraescolars va orientada a estimular l’alumne a la seva capacitat artística, coordinació motora capacitat intel·lectual i formació integral com a persona.

 • Activitats esportives
 • Activitats artístiques
 • Activitats intel·lectuals

 

Pels alumnes

Per les famílies

Highlands School Barcelona ofereix per les families de l’escola diferents activitats extraescolars durant aquest curs:

Escola de pàdel

 • 1 dia (9h a 18h): 59€/mes
 • 2 dies (9h a 18h): 99€/mes
 • 1 dia (a partir 18h): 64€/mes
 • 2 dies (a partir 18h): 120€/mes

Classes particulars de pàdel:

 • 1 dia (9h a 18h): 99€/mes
 • 2 dies (9h a 18h): 185€/mes
 • 1 dia (a partir 18h): 104€/mes
 • 2 dies (a partir 18h): 195€/mes

Més información de pàdel i tennis aquí.

Classes d’anglès: a determinar.

Classes de guitarra: a determinar.